วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ทีมงานจากเวียดนามเยี่ยมชม warehouse วงศ์ธนาวุฒิทีมงานจากเวียดนามเยี่ยมชม warehouse วงศ์ธนาวุฒิ


#press_brake #brake_press #press_brake_dies #prototype #ermaksan #เครื่อง_พับ_เหล็ก #เครื่องพับโลหะแผ่น #เครื่องพับโลหะ #wongtanawoot #เครื่องจักร #heavy_duty #โลหะ #งานพับโลหะ #วงศ์ธนาวุฒิ


ศูนย์วิจัยและพัฒนางานแปรรูปโลหะแผ่น
โดย วงศ์ธนาวุฒิ โทร. +66.2.899.6374 หรือ +66.86.308.0698
85 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Bangbon Machinery Center by Wongtanawoot
Email : 
WebSite :
FaceBook :
Twitter :

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น